СЈЕДИШТЕ САВЕЗА У БИЈЕЉИНИ

ул. Потпоручника Смајића бр18
76300 Bijeljina
тел 055 220 270, фах:055 211 885

email: info@alvrs.com

 

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕЗА У БАЊА ЛУЦИ

ул.Првог Крајишког корпуса бр 13
78000 Бања Лука
тел: 051 322 670 фах: 051 327 010

 

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕЗА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ул. Стефана Немање бр 4
71 123 Источно Ново Сарајево
тел: 057 490 014