ОТКАЗУЈЕ СЕ Обука која је планирана да се одржи 16.03.2021. године у граду Бања Лука, у хотелу Јелена са почетком у 09.00 сати,  у оквиру РЦДН пројекта на тему „Развој компетенције изабраних општинских званичника за услуге водснабдијевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода“ 
због погоршане епидемиолошке ситуације.