Савез општина и градова Републике Српске у сарадњи са Удружењем водовода Републике Српске организује обуку за начелнике/градоначелнике и директоре водокомуналних предузећа дана 25.фебруара 2021.године у Источном Новом Сарајеву на тему "Капитални инфраструктурни инвестициони пројекти у сектору за водоснабдјевање, одводњу и пречишћавање отпадних вода".
Обука ће се фокусирати на приступ финансирању за инвестиционе пројекте капиталне инфраструктуре и успјешну припрему пројеката из перспективе доносиоца одлука, темељним појмовима у управљању пројектним циклусом, правним и институционалним аранжманима за реализацију сложених инвестиционих пројеката у инфраструктуру. 
Обука се реализује у оквиру пројекта РЦДН-Регионална мрежа за развој капацитета за услуге водоснабдјевања и санитације, који има за циљ повећање ефикасности водоводних предузећа на Западном Балкану, доприноцећи бољем пружању услуга становништву.

Обука ће се одржати 25.фебруара 2021.године , у Источном Новом Сарајеву-Хотел Еспања, са почетком у 9 часова.