У Скопљу је 1. и 2. фебруара одржан Уводни састанак наставка пројекта "Социјална права за рањиве групе"-СОРИ 3 у организацији Мреже НАЛАС.
Општи циљ пројекта је подршка локалним самоуправама и њиховим удружењима у Србији, Босни и Херцеговини, Сјеверној Македонији, Косову* и Албанији у јачању друштвеног и економског укључивање рањивих група у складу са свеобухватним принципом Агенде 2030 „Никога не остављајте иза себе“.
Специфични циљеви се односе на:
1) јачање институционалних капацитета НАЛАС-а и његових удружења чланица из циљних економија пројекта у вези са развојем и имплементацијом препорука заснованих на потребама о социјалној и економској инклузији рањивих група; и
2) јачање капацитета локалних самоуправа неопходних за унапређење услова живота угрожених група кроз доношење одлука заснованих на потребама и социјалним приступима.