Генерални секретар Савеза општина и градова Републике Српске, Ацо Пантић, и в.д. директор Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге, Горан Бобар, потписали су, у Бања Луци 01.02.2023.године, Меморандум о сарадњи, с циљем успостављање оквира за будућу међусобну сарадњу у смислу размјена најбољих пракси, промоције нових програма, припрема планова и разних докумената; повећања размјене знања и унапређење односа између странака у циљу указивање на потребе јединица локалне самоуправе за постојећим подацима којима располаже Агенцији, као и креирање
нових база података као и стално информисање, размјена података и информација неопходних за унапређење рада обе стране.