Састанак Координационог тијела за праћење реализације Стратегије за унапређење и заштиту права припадника националних мањина у Републици Српској (у даљем тексту: Координационо тијело), одржан je 1. фебруара 2023. године, у просторијама Министарства управе и локалне самоуправе.
Састанку су присуствовали чланови Координационог тијела из Министарства управе и локалне самоуправе, Министарства унутрашњих послова, Министарства просвјете и културе, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарства финансија, Републички секретаријат за вјере, ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске,  Савеза националних мањина Републике Српске, Савјета националних мањина Републике Српске  и Савез општина и градова Републике Српске..
Тема састанка била је израда Акционог плана за реализацију Стратегије за унапређивање и заштиту права припадника националних мањина у Републици Српској за период 2023-2024. година ( у даљем тексту: Акциони план).
Након дискусије у којој су учествовали сви чланови Координационог тијела, једногласно je закључено да свако из своје ресорне надлежности, достави приједлоге за израду Акционог плана (на основу радне верзије која је достављена уз позив за сједницу).
У име Савеза општина и градова Републике Српске састанку је присуствовао Ацо Пантић, генерални секретар.