У Скопљу је 14.и 15. јуна одржана регионална завршна Конференција пројекта Социјална права за рањиве групе, у коме су учествовале јединице локалне самоуправе југоисточне Европе, на челу са Савезима општина и градова, уз подршку Мреже НАЛАС и ГИЗ-а.
Догађај је окупио 75 општинских представника који су размјенили искуства и добре праксе из својих средина а на тему социјалних приступа: Дневни центри, Повећање свјести о рањивим групама, Мобилни теренски тимови, Повјерник за мањине, Форум за социјални дијалог, Инклузивно управљање ризиком од катастрофа и Социјално мапирање.
Успјешном реализацијом ове фазе пројекта, учесници су имали прилику да истакну највећа достигнућа и резултате током пројектне имплементације, као и да истакну изазове са којима су се сусретали и препоруке које имају за циљ креирање наредне фазе пројекта која се очекује да отпочне у новембру 2022.године.