Пројекат јачање локалних капацитета за имплементацију Агенде 2030 и принципа „Не остављајте никога иза себе“доприноси имплементацији Модула социјална права за угрожене групе  (СоРи 2) који ГИЗ финансира и спроводи у сарадњи са НАЛАС-ом и његовим чланицама-Савезима општина и градова у оквиру програма Јачање доброг управљања у земљама Западног Балкана. Имплементација пројектних активности и остварени резултати били су тема данашњег састанка генералног секретара Савеза општина и градова Републике Српске, Аце Пантића са помоћником министра за социјалну заштиту, Владимира Макарића.
Савез општина и градова Републике Српске је имплементатор пројекта у Републици Српској путем сарадње са општинама и градовима као и Центрима за социјални рад. Конкретно, пројекат обезбјеђује успјешну имплементацију социјалних приступа: Дневни центри/Центри за дневну његу, Мобилни теренски тимови, Форум за социјални дијалог/ Повјереник за мањине, Повећање свијести о правима рањивих група и Инклузивно управљање ризиком од катастрофа.
У наредној фази пројекта (СОРИ 3) планирана је интензивнија сарадња са Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске.