Савез општина и градова Републике Српске и Савез опћина и градова Федерације БиХ организовали су Конференцију на тему „Препоруке за побољшање примјене алата за родну равноправности на локалном нивоу“, која је одржана у сриједу, 15.12.2021. године, на Јахорини у Хотелу Термаг.
Интегрисање родне равноправности у институционални оквир и политике локалног нивоа власти, представља законски дефинисану обавезу локалних самоуправа у оба бх. ентитета. У том погледу, препознајемо вишегодишње напоре бројних актера у развијању и прилагођавању локалних институционалних механизама за родну равноправност.
Током 2020. и 2021. године, Савез општина и градова Републике Српске И Савез опћина и градова Федерације БиХ, заједно са 14 општина/градова чланица оба Савеза, радили су на анализи ефикасности механизама за родну равноправност на локалном нивоу, са посебним фокусом на одрживи развој „постизање родне равноправности и оснаживање свих жена и дјевојака“. Кроз тај процес, а из перспективе рада јединица локалних самоуправа, израђене су препоруке за унапређење примјене алата за родну равноправност на локалном нивоу.
Током конференције представљени су кључни приједлози за унапријеђење ефикасности алата за родну равноправност на локалном нивоу, и то у четири области:
- Област институционалних механизама за родну равноправност на локалном нивоу
 - Унапређење видљивости проблема и активности из области родне равноправности
- Унапређење организације, управљања и употребе података разврстаних по полу
 - Сарадња за родну равноправност из перспективе рада јединица локалне самоуправе
Конференција је имплементирана у склопу пројекта „Јачање улоге Савеза опшина и градова у Босни и Херцеговини“ које проводе Савез општина и градова Републике Српске и Савез опћина и градова Федерације БиХ, у сарадњи са Савезом локалних власти и региона Шведске САЛАР и стратешким партнером Шведским међународним центром за локалну демократију (ИЦЛД), те уз заједничку подршку  амбасада Шведске и Швајцарске.