Сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске ће се одржати 15.04.2021.г. у 17,00 сати у хотелу "Босна" у Бања Луци.