HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Najbolje prakse u zakonodavstvu lokalnih finansija

There are no translations available.

Tirana, Albanija-Regionalna radionica''Najbolje prakse u zakonodavstvu lokalnih finansija, iskustva JugoistočneEvrope i izazovi koji se nalaze pred Albanijom'' održana je u Tirani u periodu od 8.-10.2.2016.g. 
Kako treba da izgleda zakon o finansiranju lokalne samouprave koji će osigurati odgovarajuće resurse za stručnu i efikasnu lokalnu samoupravu za dobrobit građana Albanije bila je tema regionalne radionice''Najbolje prakse u zakonodavstvu lokalnihfinansija, iskustva JugoistočneEvrope i izazovi koji se nalaze pred Albanijom'', u organizaciji Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS) i USAID-ovog projekta‘’Planiranje i lokalna samouprava’’ (Planning and Local Governance Project PLGP)održane 9. i 10. februara 2016. godini u Tirani.
Ovaj događaj okupio je više od 70 predstavnika Ministarstva finansija, Ministarstva lokalne samouprave, gradonačelnika i načelnika, asocijacija lokalnih vlasti, akademskih institucija i međunarodnih donatora, kao i kancelarije premijera i predsjednika Albanije.
USAID Albania Local Governance 0
 
NALAS-ov godišnji izvještaj ''Indikatori fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi'' prikazuje da je prosječni udio prihoda lokalne samouprave u BDP-u u Jugoistočnoj Evropi  6,1%. To znači da Jugoistočna Evropa ima veliki potencijal za rast, s obzirom da je ovaj udio na nivou EU 11,3%. U okviru Jugoistočne Evrope najmanji udio lokalnih prihoda od nacionalnog BDP-a ima Albanija, samo 2,5% , i očekivanja su da će se kroz izradu novog zakona o finansiranju lokalne samuprave u Albaniji povećati stepen fiskalne decentralizacije. 
Tir3
 
Radionica je promovisala dijalog između centralne i lokalne vlasti u vezi sa mehanizmima finansiranja različitih nivoa vlasti i zakone koji su neophodni za uspješnu dalju fiskalnu decentralizaciju. "Da bi se nastavila decentralizacija u Albaniji, više od dvadeset dodatnih nadležnosti je prenesno na lokalni nivo. To znači da će najvažnije usluge  građanima sada biti obezbijeđene od strane lokalne samouprave", rekao je Enea Hoti, viši savjetnik u albanskom Ministarstvu za lokalna pitanja. "Ipak, fiskalna decentralizacija je srž decentralizacije i Albanija još uvijek ima puno posla u tom pogledu. Naš cilj je da 5-6% BDP-a ide lokalnoj samoupravi i to se očekuje od lokalnih poreza", zaključio je Hoti.
IMG-20160209-WA0007
Stručnjaci iz regiona jugoistočne Evrope razmijenili su iskustva svojih zemalja u procesu decentralizacije i u delegiranju javnih funkcija, s posebnim osvrtom na uspostavljanje zakona finansiranja lokalne samouprave. Na radionici je razgovarano o zajedničkim problemima, prednostima i nedostacima različitih zakonodavnih pristupa, komunikacije centralne i lokalnih vlasti, i drugim ključnim pitanjima  kao i naučenim lekcijama iz različitih dijelova regiona. Na taj način su predstavnici članica NALAS-a podijelili svoje bogato iskustvo sa svojim albanskim kolegama.
IMG 0152
Savez opština i gradova Republike Srpske predstavljalo je 5 učesnika: g. Mićo Mićić, predsjednik SOGRS i jedan od potpredsjednika NALAS-a, g. Milorad Sofrenić, načelnik Odjeljanja za finansije Grada Bijeljina, g. Dejan Vujić, šef Odsjeka za budžet Grada Banja Luka, g. Darko Stanković, samostalni stručni saradnik za praćenje kapitalnih ulaganja i naplatu potraživanja opštine Laktaši i  g-đica Dijana Ćorić, finansijski savjetnik Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Rezultat radionice su strateški pravci i preporuke za finansijsku održivost lokalne samouprave u Albaniji. Međunarodni finansijski konsultant g. Tony Levitas napravio je pregled preporuka koje su dali članovi NALAS-a tokom dvodnevne radionice. Ključna poruka je da se u budućnosti finansije lokalne samouprave Albanije trebaju manje fokusirati na povećanje uslovnih transfera sa centralnog nivoa, a više na generalno povećanje prihoda kroz povećanje nenamjenskih transfera.
Tir6
Događaj su zatvorili direktor Misije USAID-a u Albaniji, gradonačelnik Tirane, potpredsjednik NALAS-ag. Mićo Mićić, izvršni direktor albanske asocijacije opštinag. Agron Haxhimali i predstavnici Ministarstava finansija i lokalne samouprave Albanije.
 
Programa rada i materijal sa sastanka preuzmite OVDJE

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint