Пројекат унапређења ефикасности локалних услуга у Босни и Херцеговини (ПИПЛС) упућује позив јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у Босни и Херцеговини (БиХ) да се пријаве за учешће у његовој имплементацији. 
ПИПЛС пројекат има за циљ унаприједити приступ кључним јавним услугама кроз боље управљање и повећање улагања у локалну инфраструктуру. Пројекат је трогодишња иницијатива (2021.-2023.) коју примарно финансира Влада Краљевине Шведске,  а  проводи га Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у сарадњи са Министарством финансија Федерације Босне и Херцеговине, Министарством финансија Републике Српске, Уредом за развој и еуропске интеграције Посавског кантона, Уредом координатора за реформу јавне управе Босне и Херцеговине и два савеза општина/опћина и градова. 
Путем овог позива на подношење пријава, ПИПЛС пројекат ће одабрати 15 партнерских ЈЛС у БиХ којима ће се пружити техничка подршка при успостављању система за стратешко управљање јавном имовином, подршка у циљу оптимизирања јавне потрошње и повећања улагања у капиталне инвестиције и услуге дефиниране у развојним стратегијама, унапређења интерне контроле те пракси и процедура за јавне набавке те конкретна интервенција у циљу унапређења јавних услуга. 
Више инфомација о јавном позиву, као и начину пријаве на исти можете пронаћи на сљедећем линку: 
https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2021/pipls--poziv-na-podnoenje-prijava-jedinica-lokalne-samouprave-u-.html