Oбавјештавамо вас да је у оквиру Challenge Fund отворен Шести позив за достављање приједлога пројеката.
 
Рок за подношење пријава је 12. фебруар 2021. године до 16:00 часова.
 
Циљ предметног позива је подршка привредним субјектима са иновативним идејама, производима и услугама које могу довести до повећања запослености, повећања конкурентности и одрживог друштвено-економског развоја у БиХ.
 
Све пристигле пријаве биће оцијењене у складу са три основна критеријума – иновативност, изводљивост, одрживост пословне идеје и друштвена корист.
 
Прихватљиви подносиоци пројектних приједлога морају:
            -имати статус привредног субјекта;
            -бити регистровани у БиХ или Шведској;
            -обављати регистровану дјелатност најмање шест мјесеци до дана објаве Позива;
            -бити профитно оријентисани;
            -осигурати 50% суфинансирања.
 
Укупни буџет намијењен за суфинансирање пројеката у оквиру овог позива је 420 000 евра.
 
У прилогу достављамо Смјернице за апликанте, а детаљне информације о Позиву доступне су ОВДЈЕ.
 
Молимо апликанте из Републике Српске да на и-мејл fondovieu@meoi.vladars.net потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.