О пројекту
 

Пројекат "Локални интегрисани развој" се заснива на Акционом документу о интегрисаном локалном развоју-делу ширег Стратешког документа Инструмента претприступне помоћи Европске уније (ЕУ ИПА) ИИ, који је усвојило Вијеће министара Босне и Херцеговине у децембру 2014. године. Пројекат је трогодишња иницијатива (2016.-2018. године.) Коју примарно финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи га Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарством развоја, подузетништва и обрта Федерације Босне и Херцеговине, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске и два савеза општина и градова.

Општи циљ пројекта је подизање животног стандарда и повећање социјалне кохезије у Босни и Херцеговини путем инклузивног одрживог социоекономског развоја.
Специфични циљ је стимулација одговорног и доброг управљања, економске активности те промоција социјалне инклузије на локалном нивоу кроз интегрисани локални развој, првенствено у областима погођеним поплавама и оним са великим процентом повратника / интерно расељених лица.

Пројекат подразумева три међусобно повезана резултата:
1.Локална партнерства су у стању дефинисати правце и руководити ефективним локалним социоекономским развојем у складу са потребама,
2.Потребе за улагањима на циљним локалитетима су третиране на начин да се решавају дугорочне последице поплава из 2014. године и остваре циљеви стратегија / акционих планова локалног интегрисаног развоја и
3.Пружа се подршка за стварање нових радних места и генерисање прихода у локалним заједницама, посебно за повратнике и интерно расељена лица, домаћинства погођена поплавамa.
 

Статус пројекта
 Реализован

Почетак пројекта
 

Крај пројекта
 

Географска распрострањеност
 

Контакт особа за пројекте
 

Партнери
 

Донатори
 

 

Публикације/Брошуре

 

 

 

Видео