Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, uz tehničku asistenciju projekta „EU za Civilno Društvo (EU4CD)“, koji finansira Delegacija Evropske Unije, organizovalo je danas prvi sastanak Radne grupe za izradu Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028. godina. 
 
Članovi Radne grupe, koja će se sastati i sutra ( srijeda,7.9.2022.godine), rade na definisanju glavnih elementa strateške platforme za Strategiju razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2022-2028. u skladu sa novouspostavljenim sistemom i procesom strateškog planiranja u Republici Srpskoj.
 
Strategija razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028. godina sadržavaće ključna rješenja i mjere za proces decentralizacije i reforme lokalne samouprave na principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.
            
Unapređenje upravljanja imovinom u jedinicama lokalne samouprave, jačanje građanskog učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, digitalizacija, upravljanje kvalitetom, jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, unapređenje usluga koje se pružaju građanima i kreiranje povoljnog poslovnog okruženja, samo su neke od tema koje će naći mjesto u novom strateškom dokumentu.              
 
Takođe, jedan od prioriteta novog strateškog dokumenta biće unaprijeđenje sistema podrške nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave kroz razvijanje mehanizama dodatne materijalne i nematerijalne podrške ovim jedinicama lokalne samouprave kako bi se podstakao njihov razvoj i obezbijedio uravnotežen razvoj jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.
 
Sastanku su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava, republičkih uprava, republičkih upravnih organizacija, jedinica lokalne samouprave, Saveza opština i gradova Republike Srpske, akademske zajednice, socioekonomskih partnera i organizacija civilnog društva.
 
Sastanak Radne grupe za izradu Strategije lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028. godina  održava se u hotelu „San“ u Laktašima.

Izvor informacija: sajt Ministarstva uprave i lokalne samouprave