SJEDIŠTE SAVEZA U BIJELjINI

ul. Potporučnika Smajića br18
76300 Bijeljina
tel 055 220 270, fah:055 211 885

email: info@alvrs.com

 

KANCELARIJA SAVEZA U BANjA LUCI

ul.Prvog Krajiškog korpusa br 13
78000 Banja Luka
tel: 051 322 670 fah: 051 327 010

 

KANCELARIJA SAVEZA U ISTOČNOM SARAJEVU

ul. Stefana Nemanje br 4
71 123 Istočno Novo Sarajevo
tel: 057 490 014