Transparency International u BiH  uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske, bio je organizator završne konferencije pod nazivom „Nisi samo slovo na papiru – učešće u javnoj raspravi na lokalnom nivou kroz platformu POPULUS“, u okviru projekta „E-participate“, koja je održana 30. avgusta 2022. godine u Hotelu Holidej u Sarajevu, sa početkom u 11 časova.
Na konferenciji su predstavljeni ključni rezultati saradnje sa 6 jedinica lokalne samouprave na uspostavljanju mehanizama javne rasprave i poboljšanju dvosmjerne komunikacije između građana sa jedne strane i predstavnika lokalne vlasti sa druge strane, uz korištenje digitalne platforme POPULUS.
Pored navedenog, tokom konferencije su prezentovane dobre prakse i mogućnosti koje i druge jedinice lokalne samouprave mogu implementirati radi uspješnije komunikacije sa građanima.
Panelisti na konferencije bili su predstavnici Vlade Brčko Distrikta, Grada Bijeljine, Opštine Foča, Općine Novi Travnik, Grada Goražda i  Grada Lukavca, koji su govorili o rezultatima projekta i platformi Populus u svojim lokalnim zajednicima, te o bitnosti učešća građana u procesima donošenja odluka, kao i o jačanju transparentnosti i odgovornosti lokalnih institucija.
Učesnici konferencije bili su i  predstavnici Saveza opština i gradova Republike Srpske i ostalih lokalnih zajednica, kao i relevantnih institucija sa svih nivoa vlasti u BiH, institucije i tijela zadužena za borbu protiv korupcije, predstavnici međunarodnih institucija u 
BiH, kao i organizacije civilnog društva i mediji.
Projekat „E-participate“ koji provodi Transparency International u BiH, uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije, ima za cilj unaprijediti dvosmjernu komunikaciju između građana sa jedne strane i predstavnika lokalne vlasti sa druge strane kroz korištenje digitalnih alata.