Uloga i značaj veb sajta u lokalnim zajednicama bila je tema seminara održanog u Banja Luci 25.februara 2022.godine za predstavnike opština Istočni Drvar,Istočni Mostar, Kupres i Krupa na Uni, čiji organizator je Savez opština i gradova Republike Srpske.
O važnosti pokretanja opštinskog sajta, komunikaciji, transparentnosti  promociji, govorio je Vuk Vučetić, doktor komunikoloških nauka. Koraci koje je potrebno preduzeti za organizaciju internet prezentacije. S obzirom da danas živimo u eri različitihi komunikacionih tehnologija, jedan od najvažnijih načina komunikacije je putem digitalnih platformi.  U tom smislu lokalne zajednice treba da se prilagode novom digitalnom okruženju, i da organizuju svoju komunikaciju sa lokalnim stanovništvom putem različitih digitalnih platformi.
O značaju komunikacije sa medijima putem različitih komunikacionih alata, govorio je Aleksandar Crkvenjaš, šef IT centra RTRS-a u Istočnom Sarajevu. Predstavljeni su praktični primjeri rada nekih drugih lokalnih zajednica, koje na proaktivan način koriste prednosti digitalnih platformi.