Savez opština i gradova Republike Srpske organizovao je obuku odbornika u Gradu Istočno Sarajevo 17.februara 2022.godine na temu „Transparentne raspodjele budžetskih sredstava organizacijama civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave“.
Ciljevi današnje obuke su prepoznavanje uloge organizacija civilnog društva i njihov konkretan doprinos u lokalnom razvoju, prepoznavanje prednosti transparentnog finansiranja  organizacija civilnog društva iz opštinskog budžeta kao i prepoznavanje uloge opštinskih skupština i vlastite uloge u planiranju i dodjeli sredstava organizacija civilnog društva.
Prezentovane su aktivnosti u Gradu Istočno Sarajevo u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD 2. Projekat će unaprijediti saradnju između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva i ojačati kapacitete svih relevantnih aktera da se aktivno uključe u razvoj partnerstava. Projekat će raditi na uvođenju i održivosti transparentnog, razvojno orijentisanog projektnog pristupa finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa lokalnim strategijama razvoja. Pored obuke odbornika vršiće se edukacija službenika kao i predstavnika organizacija civilnog društva sa područja opštine za pisanje projektnih prijedloga.
Izvođač obuke bila je Božana Šljivar, savjetnik gradonačenika za finansijsko upravljanje i kontrolu grada Banja Luka. Predstavila je postojeće pravilnike za raspodjelu sredstava Grada Istočno Sarajevo, preporuke Glavne službe za reviziju javnog sektora RS i prednosti LOD metodologije. Skupština Grada Istočno Sarajevo usvojila je na prethodnoj sjednici skupštine koje je održana u decembru 2021.g. LOD metodologiju za transparentnu raspodjelu sredstava organizacijama civilnog društva.
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD 2, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).