U okviru projekta „Podrška jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj u promociji održive urbane mobilnosti“ kojeg implementira Savez opština i gradova RS uz podršku projekta “Održiva urbana mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope – II faza” Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORFEE), kojeg sprovodi GIZ u ime njemačke vlade, izabrana je Opština Istočno Novo Sarajevo kojoj su odobrena finansijska sredstva pri realizaciji pilot projekta u oblasti održive urbane mobilnosti.

Dodjeljena sredstva su iskorištena za sufinansiranje za izgradnju parking mjesta za bicikle na kojima je postavljeno ukupno 55 pocinkovanih oslonaca. Parking mjesta su postavljena na sedam lokacija.
Opština Istočno Novo Sarajevo je do sada izdvojila više od 11.400,00 KM za realizaciju pilot projekta i promociju održive urbane mobilnosti.
Postavljanje parking mjesta za bicikle je prvi korak u razvoju biciklističke mreže na području opštineIstočno Novo Sarajevo.
Navedene aktivnosti u cilju promocije urbane mobilnosti se provode u još nekoloko lokalnih zajednica u Republici Srpskoj i Federaciji BiH u okviru istog Projekta.