Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru projekta „Jačanje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou“ organizovao je obuku za predstavnike organizacija civilnog društva sa područja opštine Bratunac. Zbog zabrane javnog okupljanja obuka je održana putem video linka, odnosno aplikacije ZOOM 20.maja 2020.godine.
 
Aktivnosti projekta Jačanje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou naslanjaju se na Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Obuka je za cilj imala:
Predstaviti koncept upravljanja projektnim ciklusom, faze, logiku i metodološke principe.
Predstaviti ključne elemente vezano za definisanje problema i potreba, ciljeva i rezultata, kao i aktivnosti.
Pojasniti pisanje projektnog prijedloga (opis akcije) i kreiranje budžeta.
Dati instrukcije u pogledu poštovanja obaveznih uslova poziva za podnošenje projektnih prijedloga
Obuku je pripremio i izveo Marko Martić akreditovani trener za Upravljanje projektnim ciklusom. Svrha obuka je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva da osmisle i implementiraju projekte koji doprinose lokalnom razvoju i pružanju usluga. Učesnici obuke unaprjedili su znanja u oblasti osnovnih faza upravljanja projektnim ciklusom i stekli vještina u analizi problema i zainteresovanih strana kao osnove za razvijanje prijedloga projekta. Razumijevanje procesa izrade projektnog prijedloga, plana aktivnosti i budžeta kao i razumijevanje osnovnih elemenata projektne aplikacije i uloge monitoringa i evaluacije u procesu provođenja projekta takođe su bile teme koje su obrađene u toku obuke.