О пројекту

 Циљ пројекта: Укупан циљ пројекта је побољшати квалитет живота грађана БиХ, кроз јачање локалне инфраструктуре и услуга те повећање демократске одговорности и социјалне укључености.
Пројект је осмишљен с циљем да подстиче већи ангажман грађана у општинском одлучивању, пружању квалитетних комуналних и социјалних услуга, те у провођењу локалних развојних иницијатива, при чему се ревитализација мјесних заједница (МЗ) сматра кључним средством за постизање тих циљева.
У односу на циљ пројекта, три пројектна резултата су утврђена како слиједи:
Резултат 1: Грађани и власти предани су реализацији заједнички договорене, а нове инклузивне и родно осјетљиве визије МЗ у БиХ као темеља за партиципативнију и одговорнију локалну самоуправу у БиХ.
Резултат 2: Проактивне, ојачане и узајамно повезане МЗ доприносе одговорности локалне самоуправе према грађанима и бољем пружању услуга.
Резултат 3: Нови регулаторни оквир за функционалне МЗ који су израдиле власти омогућава инклузивнију, родно осјетљивију и одговорнију локалну самоуправу у БиХ.
 
 

Актуелности
 
У склопу пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини" , којег заједнички финансирају Влада Швицарске у Босни и Херцеговини и Влада Шведске , а имплементира UNDP Босна и Херцеговина, Савез општина и градова Републике Српске је одабрао општине и градове који су исказали интерес за учешће на пројектним активностима у сврху унапријеђења позиције и рада мјесних заједница.
Након успјешно  проведеног јавног позива за учешће, одабрано је једанаест јединица локалне самоуправе, и то:
 
Град Зворник
Град Дервента;
Општина Нови Град;
Општина Сребреница;
Општина Билећа;
Општина Гацко;
Општина Хан Пијесак;
Општина Вукосавље;
Општина Брод;
Општина Пелагићево;
Општина Србац.
Одабране општине и градови ће у наредном периoду, заједно са Савезом општина и градова Републике Српске уз подршку пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини", проводити активности на побољшању рада партнерских општина и градова са својим мјесним заједницама, те понудити ограничену техничку помоћ.
Та помоћ подразумијева организовање консултација за утврђивање нове визије мјесних заједница као и могућност прилагођавања локалног регулаторног оквира у сврху оснаживања мјесних заједница.
 Пружањем техничке помоћи Савез општина и градова Републике Српске ће осигурати пренос добрих пракси и алата методологије и нове визије мјесних заједница на заинтересоване општине и градове, те ће тиме допринијети хоризонталном ширењу методолошког приступа и хармонизацији функционисања мјесних заједница.
Пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини" се проводи у 41 општине/општине и града и 199 мјесних заједница до 2024. године, с циљем побољшања квалитете живота и већег ангажмана 400.000 грађана у процесима доношења одлука, те повећања родне равноправности кроз системске промјене, као и циљане интервенције на локалном нивоу.

Закључци са састанка Мреже координатора за рад са мјесним заједницама,
одржаног 24.маја 2022.године


 

Статус пројекта
 У току

Почетак пројекта
 

Крај пројекта
 

Географска распрострањеност
 

Контакт особа за пројекте
 Сања Крунић

Партнери
Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарство правде Федерације Босне и Херцеговине, Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске, Влада Брчко Дистрикта, ентитетски савези општина/опћина и градова.

Донатори
 Влада Швајцарске и Влада Шведске

 

Публикације/Брошуре

 

 

 

Видео

 

 

 

Актуелности