Обавјештавамо Вас да је поновљен ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за учешће у пројекту "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ".
Рок за пријаву је 6.април 2022.године.

НАПОМЕНА
За јединице локалне самоуправе које учествују у пројектним активностима Савеза општина и градова у оквиру Пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ савез ће осмислити и имплементирати конкурентски процес између одабраних ЈЛС, односно додјелу награде за најбоље рангиране ЈЛС.
Ранг листа ће се заснивати на броју и успјешној реализацији активности које се организују кроз пакет техничке помоћи СОГРС-а у оквиру МЗ пројекта, као што су: усвајање методологије МЗ, провођење консултативних процеса грађана ради утврђивања приоритета мјесних заједница, унапређење интерних прописа, трансфера знања итд.  
 
Награда за најбоље оцијењене локалне самоуправе ће бити у облику гранта за имплементацију одређеног пројекта у корист једне или више МЗ са територије ЈЛС. Пројектни тим МЗ ће радити са Савезом и награђеним ЈЛС на критеријима за одабир одређеног пројекта који се финансира из додијељеног гранта.  
 
За три најбоље рангиране ЈЛС  биће обезбијеђени грантови (укупно 3 гранта). · Максималне вриједности грантова су:  
 
-1 мјесто 30,000.00 КМ (без ПДВ-а)  
 
- 2 мјесто 25,000.00 КМ (без ПДВ-а)  
 
 -3 мјесто 20,000.00 КМ (без ПДВ-а)  
 
· Суфинансирање пројеката који се реализују из грант средстава није обавезно.