О пројекту

 Циљ пројекта: Укупан циљ пројекта је побољшати квалитет живота грађана БиХ, кроз јачање локалне инфраструктуре и услуга те повећање демократске одговорности и социјалне укључености.
Пројект је осмишљен с циљем да подстиче већи ангажман грађана у општинском одлучивању, пружању квалитетних комуналних и социјалних услуга, те у провођењу локалних развојних иницијатива, при чему се ревитализација мјесних заједница (МЗ) сматра кључним средством за постизање тих циљева.
У односу на циљ пројекта, три пројектна резултата су утврђена како слиједи:
Резултат 1: Грађани и власти предани су реализацији заједнички договорене, а нове инклузивне и родно осјетљиве визије МЗ у БиХ као темеља за партиципативнију и одговорнију локалну самоуправу у БиХ.
Резултат 2: Проактивне, ојачане и узајамно повезане МЗ доприносе одговорности локалне самоуправе према грађанима и бољем пружању услуга.
Резултат 3: Нови регулаторни оквир за функционалне МЗ који су израдиле власти омогућава инклузивнију, родно осјетљивију и одговорнију локалну самоуправу у БиХ.
 

 

Статус пројекта
 У току

Почетак пројекта
 

Крај пројекта
 

Географска распрострањеност
 

Контакт особа за пројекте
 Сања Крунић

Партнери
Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарство правде Федерације Босне и Херцеговине, Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске, Влада Брчко Дистрикта, ентитетски савези општина/опћина и градова.

Донатори
 Влада Швајцарске и Влада Шведске

 

Публикације/Брошуре

 

 

 

Видео