U cilju unaprijeđenja međusobne saradnje i razmjene iskustava, dana 12.05.2021.godine u Bijeljini, održan je zajednički sastanak Stručne službe Saveza i delegacije Stalne konferencije gradova i opština Srbije (SKGO), u kojoj su bili: Đorđe Staničić, generalni sekretar, Nikola Tarbuk, zamjenik generalnog sekretara za zastupanje i Darko Drndić,načelnik odjeljenja u SKGO.
 
Na sastanku su između ostalog razmotrena i najznačajnija pitanja od interesa za funkcionisanje oba saveza, sa naglaskom na: inicijative oba saveza u kontekstu priprema Zajedničke sjednice Vlada Republike Srpske i Srbije, koja je planirana 17.05.2021.godine u gradu Istočno Sarajevo; saradnja opština i gradova na zaštiti od poplava u slivu rijeke Drine; dobre prakse u realizaciji elektronskih obuka; zajedničko učešće u projektima prekogranične saradnje; potpisivanje memoranduma o saradnji; priprema posjete delegacije SOGRS u SKGO i drugo.
 
U okviru posjete Bijeljini, delegaciju Stalne konferencije gradova i opština Srbije primio je i gradonačelnik grada Bijeljina, Ljubiša Petrović, koji je i potpredsjednik Saveza.