BIJELjINA-Poštujući mjere Republičkog štaba za vanredne situacije o zabrani za sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu, 17. redovna sjednica Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske održana je po prvi put on – line. Elektronsko glasanje provedeno je u vezi četiri tačke dnevnog reda u periodu 06.-10.jula 2020.godine i u glasanju je od 64 članice Saveza uzelo učešće 58 opštine i grada.
Na osnovu rezultata elektronskog glasanja može se konstatovati da je Skupština Saveza jednoglasno usvojila sve predviđene tačke dnevnog reda: 1. Izvod iz Zapsinika 16.Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske; 2. Prijedlog Izvještaja o radu Saveza opština i gradova Republike Srpske za 2019.godinu; 3. Prijedlog Izvještaja o materijalno – finansijskom poslovanju Saveza opština i gradova Republike Srpske za 2019.godinu i 4. Prijedlog Statuta Saveza opština i gradova Republike Srpske.