Izbornim zakonom Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/02,35/03,24/04,19/05,24/12,109/12,45/18 i 18/20 ) u članu 53b. stav 3. propisano je da se izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica održavaju najkasnije 90 dana od dana konstituisanja lokalnih organa vlasti, odnosno od dana izbora predsjednika skupštine opštine,odnosno grada.Skupština opštine/grada donosi odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta, kojom utvrđuje datum održavanja i vrijeme trajanja glasanja.
 
Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj izazvana virusom SARS-COV-2,  preporuka Republičke izborne komisije je da se odgode izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica,te da se isti održe u prvoj polovini septembra 2021.godine.
Za nadati se da će do septembra mjeseca biti obavljena vakcinacija većine našeg stanovništva,pa bi samim tim i epidemiološka situacija trebala biti znatno povoljnija.