HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Telefonske_konsultacije

faq

PHD Banner

pravnosavjetovanjeLegal Help Desk

ALV RS

Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Legal Help Desk

U okviru CDMA-Projekta jačanja kapaciteta asocijacija gradova i opština u BiH, Savez opština i gradova Republike Srpske, uspostavlja Pravno savjetovanje (Pravni Help-desk). Radi se o aktivnosti Saveza koja će znatno doprinijeti poboljšanju usluga koje Savez pruža jedinicama lokalne samouprave, te posredno unapređenju usluga koje članice Saveza pružaju svojim građanima.

Pravno savjetovanje predstavlja grupu aktivnosti čija je svrha davanje pravnih savjeta, stručnih mišljenja, edukacija i treninga, te konsultacije, za jedinice lokalne samouprave-članice Saveza opština i gradova RS. Ove aktivnosti predstavljaju glavni sadržaj rada Pravnog savjetovanja i odvijaju se na dva nivoa: u kancelariji Saveza u Banja Luci i putem web stranice Pravnog savjetovanja, koja je dio zvanične web prezentacije Saveza.

Usluge Pravnog savjetovanja za sada su besplatne; u kasnijoj fazi, u cilju uspostavljanja finansijske samoodrživosti Saveza, dio usluga će se naplaćivati.

Svoja pitanja možete postavljati telefonom, mailom ili poštom, kao i online, putem Skype-a. Odgovore možete dobiti na isti način, ali ih i pronaći u rubrici „Najčešće postavljana pitanja-FAQ“. Način postavljanja pitanja detaljno je objašnjen u odgovarajućoj rubrici.

Svoj doprinos radu Pravnog savjetovanja možete dati uključivanjem svojih stručnjaka u pripreme odgovora na postavljena pitanja, izlaganjem svojih dobrih iskustava u rubrici „Najbolje prakse“, dostavljanjem modela akata, dostavljanjem inicijativa za izmjene propisa, učešćem u treninzima i obukama ili davanjem komentara na rad Pravnog savjetovanja.

U okviru Pravnog savjetovanja možete dobiti informacije o propisima, objavljenim publikacijama i korisnim linkovima od značaja za jedinice lokalne samouprave.

Još jednom naglašavamo  da je za pravilno i kvalitetno funkcionisanje Pravnog savjetovanja, pored angažovanja Pravnog savjetnika i Stručne službe Saveza, neophodna  tijesna saradnja sa stručnjacima iz lokalne samouprave, kao i stalna komunikacija sa opštinama u svim segmentima koje pokriva Pravno savjetovanje.


Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint