HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Telefonske_konsultacije

mail-FHD

faq

FHD Banner

finansijskosavjetovanjeFinancial Help Desk

ALV RS

Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Financial Help Desk

U okviru CDMA-Projekta jačanja kapaciteta asocijacija gradova i opština u BiH, Savez opština i gradova Republike Srpske, uspostavlja Finansijsko savjetovanje (Dinansijski Help-desk). Radi se o aktivnosti Saveza koja će znatno doprinijeti poboljšanju usluga koje Savez pruža jedinicama lokalne samouprave, te posredno unapređenju usluga koje članice Saveza pružaju svojim građanima.

Finansijsko savjetovanje je usluga Saveza opština i gradova Republike Srpske namijenjena prvenstveno opštinama i gradovima, članicama Saveza opština i gradova RS, a onda i gradjanima kao krajnjim korisnicima usluga jedinica lokalne samouprave.

Finansijsko savjetovanje podrazumijeva pružanje konsultacija iz oblasti finansija,  odgovore na pitanja pitanja sa kojima se opštinske uprave susreću u svom rad  i razmjenu pozitivnih iskustava primijenjenih u određenoj oblasti.

Pitanja se mogu postavljati putem telefona, faxa, mailom ili poštom,  ili online putem Skype-a.  Rok za davanje odgovora je tri radna dana.

U okviru finansijskog savjetovanja na raspolaganju će vam biti propisi iz oblasti finansija, modeli akata, korisni linkovi i publikacije koje mogu biti od značaja za jedinice lokalne samouprave.

S obzirom da se radi o veoma širokoj oblasti djelovanja, za funkcionisanje finansijskog savjetovanja veoma je bitna podrška stručnjaka iz samih jedinica lokalne samouprave, kojima se postojeća baza stručnjaka proširuje sa istaknutim radnicima koje su jedinice lokalne samouprave same preporučile i koji su raspoloživi da se uključe u cilju što efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja odgovora na pitanja članica.


Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint