HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Održiva urbana mobilnost u jls

There are no translations available.

Savez opština i gradova Republike Srpske, u saradnji sa Centrom za zaštitu životne sredine organizovao je online radionicu 03.09.2020. godine pod nazivom “Održiva urbana mobilnost u jednicama lokalne samouprave i Evropska sedmica mobilnosti 2020“. Fokus radionice je upoznavanje predstavnika gradova/opština sa konceptom održive urbane mobilnosti i Evropske sedmice mobilnosti za 2020 godinu i Inicijativa o biciklističkim trakama.
Predavač na radionici bio je Dragan Kabić, Centar za zaštitu životne sredine koji je održao prezentaciju i pristutne upoznao sa aktuelnostima koje se tiči Evropske sedmice mobilnosti 2020. Tokom radionice predstavljeni su primjeri dobrih praksi iz opština i gradova iz prethodnog perioda kao potencijalne akcije u ovoj godini. Prisutni su saglasni da podrže inicijativu da lokalne zajednice ucrtavaju biciklističke trake na kolovoznim trakama kao i veća ukljucenost lokalnih zajednica u proces konusltacije u vezi regluative koje se donosi na segment urbane mobilnosti i kratanja građana u lokalnim zajednicama. Na kraju učesnici su se usaglasili da SOGRS apeluje da načelinici i gradonačelnici na dan bez automobila dođu na posao pješice i te o tome izvjeste putem lokalnih interent stranica. Radionica provedena u okviru dijela aktivnosti Saveza opština i gradova Republike Srpske usmjerenih ka jačanju kapaciteta jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj u oblasti održive urbane mobilnosti.
Capture 3
Capture 4

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint