HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Opština Srbac-Etički kodeks za službenike

There are no translations available.

grb-srbacSRBAC,24.9.2015.-Opštinska uprava u Srpcu dobila je novi etički kodeks za službenike kojim se utvrđuju načela etičkog ponašanja u javnoj upravi a sve u cilju da se njegovom primjenom uspostavi profesionalan odnos i kultura u radu i ophođenju sa strankama i drugim subjektima. Ujedno je izrađen Strateški i akcioni plan za prevenciju korupcije i izgradnju integriteta lokalne uprave u periodu od 2015. do 2018. godine.
Ovo je rezultat devetomjesečne radionice pod nazivom “Etika u javnoj službi” koja je održana uz finansijsku i stručnu podršku Njemačke vladine razvojne agencije GIZ. Radionica je održana u sklopu projekta „Suzbijanje i prevencija korupcije u lokalnoj upravi“ u kojem od kraja prošle godine učestvuje i opština Srbac.
Na završnoj radionici definisana je finalna verzija Etičkog kodeksa kao i Strateškog i akcionog plana za prevenciju korupcije i izgradnju integriteta lokalne uprave koji sadrži šest strateških ciljeva, 33 mjere i 70 aktivnosti sa vremenskim okvirima i utvrđenim nosiocima aktivnosti.
Osnovni cilj devetomjesečne radionice je bio jačanje etičkog ponašanja i etičke kulture u lokalnoj upravi kao važnog preduslova za realizaciju antikorupcijskih mjera.
Voditeljica radionice je bila ekspert za prevenciju protiv korupcije, Emina Abrahamsdotter, koja je proteklih mjeseci edukovala predstavnike opštinske uprave i javnih preduzeća i ustanova.
U dijelu projektnih aktivnosti su bile uključene i firme iz opštine Srbac a kao rezultat toga je izrađen Pakt Integriteta kao dokument putem kojeg lokalne firme izražavaju svoju posvećenost jačanju integriteta i borbi protiv korupcije u poslovnom sektoru.
„Od ključne važnosti je da stalno radimo na primjeni i usavršavanju ovih dokumenta i da približimo njihov sadržaj opštinskim službenicima i javnim preduzećima i ustanovama. Organizacija GIZ koja je pružala stručnu i finansijsku podršku zainteresovana je da prati primjenu ovih dokumenata u praksi kako bi se kroz nekoliko godina vidjelo da li se ciljevi ostvaruju i da li je javna uprava u Srpcu postala uprava visokog integriteta koja počiva na principima zakonitosti, odgovornosti, nepristrasnosti i profesionalnosti“, istakla je Emina Abrahamsdotter.
2015-09-24-Srbac radionica Eticki kodeks
Održavanje niza seminara u sklopu projekta „Suzbijanje i prevencija korupcije u lokalnoj upravi“ inicirao je načelnik opštine Srbac, Drago Ćirić, u cilju kreiranja ambijenta u lokalnoj zajednici u kojem će se svi osjećati sigurno, bezbjedno i u kojem će se bez straha iznositi mišljenje o korupciji.
Projekat prevencije protiv korupcije provodi se u 10 zemalja i 20 gradova Jugoistočne Evrope a slične radionice se organizuju u 10 opština BiH. Njemačka vladina razvojna agencija GIZ prihvatila je da ovaj projekat finansira u Srpcu i Jablanici.

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint