HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić primio delegaciju Savez

There are no translations available.

BANJA LUKA-Dvanaestog marta 2016. godine član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske dr Mladen Ivanić primio je delegaciju Saveza opština i gradova Republike Srpske koju je predvodio Mićo Mićić predsjednik Saveza.
Predstavnici Saveza opština i gradova RS informisali su člana Predsjedništva BiH o djelovanju Saveza, s posebnim osvrtom na mogućnost aktivnijeg uklјučivanja jedinica lokalne samouprave u proces evropskih integracija.
Sagovornici su zaklјučili da je jačanje kapaciteta lokalne samouprave za korištenje sredstava iz pretpristupnih fondova EU od izuzetnog značaja, imajući u vidu poziciju i nadležnosti lokalne samouprave, kao i potrebu prilagođavanja i primjene propisa EU na lokalnom nivou. Takođe je istaknuto nastojanje lokalnih organa za podizanjem kvaliteta usluga koje pružaju građanima, radi usklađivanja sa evropskom praksom, kao i podizanja životnog standarda građana.
Član Predsjedništva BiH Ivanić je pozdravio rad Saveza i iskazao punu podršku nastojanjima za aktivnije uklјučivanje jedinica lokalne samouprave u proces evropskih integracija.
Posjeta Ivanicu

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint