HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Organizaciona struktura

There are no translations available.

Organigram-2013Skupština je najviši organ Saveza i čine je svi načelnici opština/gradova članica.

Predsjedništvo je izvršni organ Savezakoji broji 19 članova

Nadzorni odbor Saveza ima tri člana, predsjednika i dva člana sa mandatom od dvije godine.

Odbori i sekcije se osnivaju odlukom Predsjednistva.

Stručnu službu čine zaposleni u kancelarijama u Banjaluci i Bijeljini. U kancelariji u Bijeljini su zaposlena četiri službenika dok kancelariju u Banjaluci čine 2 službenika.

Komisije Saveza:

  • Komisija za pravna pitanja
  • Komisija za analizu legislative u oblasti finansiranja lokalnihzajednica
  • Komisija za Izradu nacionalnog programa za bolju lokalnu upravu
  • Komisija za izradu Zakona o prenosu imovine sa centralnog nivoa na lokalne zajednice
  • Komisija za konsultacije kod donošenja podzakonskih akta Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint