Transparency International у БиХ  уз финансијску подршку Амбасаде Краљевине Низоземске, био је организатор завршне конференције под називом „Ниси само слово на папиру – учешће у јавној расправи на локалном нивоу кроз платформу ПОПУЛУС“, у оквиру пројекта „Е-партиципате“, која је одржана 30. августа 2022. године у Хотелу Холидеј у Сарајеву, са почетком у 11 часова.
На конференцији су представљени кључни резултати сарадње са 6 јединица локалне самоуправе на успостављању механизама јавне расправе и побољшању двосмјерне комуникације између грађана са једне стране и представника локалне власти са друге стране, уз кориштење дигиталне платформе ПОПУЛУС.
Поред наведеног, током конференције су презентоване добре праксе и могућности које и друге јединице локалне самоуправе могу имплементирати ради успјешније комуникације са грађанима.
Панелисти на конференције били су представници Владе Брчко Дистрикта, Града Бијељине, Општине Фоча, Опћине Нови Травник, Града Горажда и  Града Лукавца, који су говорили о резултатима пројекта и платформи Популус у својим локалним заједницима, те о битности учешћа грађана у процесима доношења одлука, као и о јачању транспарентности и одговорности локалних институција.
Учесници конференције били су и  представници Савеза општина и градова Републике Српске и осталих локалних заједница, као и релевантних институција са свих нивоа власти у БиХ, институције и тијела задужена за борбу против корупције, представници међународних институција у 
БиХ, као и организације цивилног друштва и медији.
Пројекат „Е-партиципате“ који проводи Transparency International у БиХ, уз финансијску подршку Амбасаде Краљевине Холандије, има за циљ унаприједити двосмјерну комуникацију између грађана са једне стране и представника локалне власти са друге стране кроз кориштење дигиталних алата.