ЕУ за енергетску транзицију (ЕU4 Еnergy Transition): 
Споразум градоначелника на западном Балкану и у Турској
 
Позив за достављање приједлога: Израда Акционог плана за енергетски и климатски одржив развој (SECAP) за општине и градове у Републици Српској.   
 
Образац пријаве за прелиминарну оцјену општинских/градских партнера
 
Општи подаци о пројекту
ЕУ за енергетску транзицију (EU4 Energy Transition): Споразум градоначелника на западном Балкану и у Турској је мултидонаторски пројекат који заједнички финансирају Европска Унија и њемачко Савезно министарство за економску сарадњу и развој, а имплементира GIZ на Западном Балкану и CPMA у Турској. Пројекат се у Републици Српској спроводи у сарадњи са Савезом општина и градова Републике Српске. Овај пројекат ће се бавити климатским промјенама и пружити подршку процесу енергетске транзиције на Западном Балкану и у Турској кроз масовније придруживање иницијативи „Споразум градоначелника за климу и енергију (CoM)“ у региону и кроз пружање подршке општинским/градским управама приликом остваривање својих амбиција везаним за смањење емисије гасова с ефектом стаклене баште (GHG) и повећање своје отпорности на утицаје климатских промјена, притом узимајући у обзир специфичности на терену.
Општи циљ акције је постизање енергетске транзиције и бављење климатским промјенама на Западном Балкану и у Турској. Специфични циљ је пружање подршке градовима члановима CoM-а на Западном Балкана и у Турској у испуњавању преузетих  енергетских и климатских циљева. За више информација, посјетите овај линк: Covenant of Mayors for Climate & Energy
 
Полазна тачка овог пројекта је иницијатива „Споразум градоначелника у Европи“. Приступањем овој иницијативи градови се обавезују да ће допринијети циљевима ЕУ за заштиту климе и да ће израдити SECAP. У том контексту, једна од кључних активности овог пројекта је пружање савјетодавних услуга и техничке подршке, као и подршке у погледу унапређења капацитетау одабраним општинама на Западном Балкану и у Турској приликом израде њиховог  првог СЕЦАП-а. У складу с тим, општине/градови који искажу вољу да постану дио велике породице CoM, обавезују се да ће до 2030. године остварити постављене циљеве, као и да ће израдити и спровести планове адаптација и везане активности 
 
Позив за достављање приједлога: Израда Акционог плана за енергетски и климатски одржив развој (SECAP) за општине и градове у Републици Српској.   
У складу с овим циљевима, овим позивом за подносиоце пријава позивају се општине/градови да изразе заинтересованост да постану партнер у пројекту за спровођење активности у оквиру трајања пројекта од 2021. до 2025. године
Након подношења ове Пријаве до 5 подносиоца пријаве (локални органи) који су ушли у ужи избор биће контактирани за други круг евалуације који ће укључивати разговор и преглед релевантне документације сваког града или општине, с крајњим циљем одабира најмање двије општине/града који ће бити крајњи корисници.
Одабрани градови / општине добиће подршку за развој SECAP-а у виду техничке помоћи, која укључује пружање савјетодавних услуга и ангажовање стручњака за израду докумената, који ће уско сарађивати с тимом који одреди град/општина. Током овог процеса биће организоване активности за запослене у локалној управи које се тичу изградње капацитета, попут обука, радионица или семинара. Финансијско учешће општине/града се не очекује.
 
Важна напомена: Овај конкурс Израда Акционог плана за енергетски и климатски одржив развој (SECAP) за општине и градове у Републици Српској отворен је само за: 
• чланове CoM-а,
• општине које изражавају вољу да постану чланице CoM-а потписивањем  ове пријаве. Сходно томе, општине које буду одабране за израду СЕЦАП-а биће у обавези да званично приступе CoM-у током процеса израде SECAP-а.
Конкурс је отворен само за градове и општине на територији Републике Српске. 
 
Молимо вас да попуните, потпишете и печатирате сљедеће Писмо намјере и Образац пријаве (стране 2-6) и пошаљете попуњени образац на даље разматрање (стране 1-6) до петка, 11.06.2021. године на адресу: Савез општина и градова Републике Српске, ул. Потпоручника Смајића 18/III, 76300 Требиње, на имејл адресу: info@alvrs.com  , са назнаком „Пријава за Израду Акционог плана за енергетски и климатски одржив развој (SECAP) за општине и градове у Републике Српске“.
 
За све додатне информације можете слободно контактирати:
• Предраг Пајић, пројект менаџер (емејл: predragp@alvrs.com тел. 065/938-757)