У прилогу је линк https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=74646 на којем је објављен поновљени јавни позив за организације цивилног друштва у оквиру пројекта Јачање улоге мјесних заједница у БиХ.