Овдје можете преузети Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуга путем директног споразума,
као и пројектни задатак за израду Студије изводљивости о могућности наплате чланарина Савеза општина и градова Републике Српске путем трезора Владе Републике Српске.