О пројекту

 

Полазна основа пројектне иницијативе је подршка општој реформи у Републици Српској кроз увођење новог правног оквира за социјално предузетништво. Постизање наведених циљева треба довести до развоја инклузивног предузетничког амбијента у Републици Српској.

Опис пројекта: Пројектна иницијатива ће допринијети општим напорима у: подстицању одрживог, ефикасног и социјално праведног и стабилног економског раста;стварању нових радних мјеста;повећању и квалитетнијем усмјеравању ка социјалној подршци; као и стварању прихватљивијег и правденијег друштвеног окружења.

У оквиру пројекта који имплементира имплементира Удружење за промоцију контролинга-ICV у сарадњи са СОГРС као партнером, организовано је неколико регионалне оркуглих столове на теме ''Социјално предузетништво у Републици Српској, и ''Локалне заједнице-развој микро амбијента за инклузивна предузетничка друштва''. 

Статус пројекта
 Реализован

Почетак пројекта
 

Крај пројекта
 

Географска распрострањеност
 

Контакт особа за пројекте
 

Партнери
 Удружење за промоцију контролинга-ICV и Друштво психолога Републике Српске

Донатори
 

 

Публикације/Брошуре

 

 

 

Видео