Одбори СОГРС су стални облици дјеловања за разматрање одређених питања из друштвеног живота која су од интереса за чланице СОГРС. Одборе формира Скупштина, а број чланова и састав утврђује Предсједништво. Данас, СОГРС има девет одбора: за локалну самоуправу и људске ресурсе, за финансије и економска питања, за међународну сарадњу и европске интеграције, за уставна и законодавна питања, за урбанизам, комуналну дјелатност и заштиту човјекове околине, за енергетску ефикасност, за социјалну политику, за привредни развој и за образовање, културу, омладину и спорт.