Позив за аплицирање
 
408.84KB
 
6. Позив Challenge Fund
Challenge Fund
 
2.52MB
 
EU4Business Recovery за извозно-оријентисани сектор
EU4Business Recovery за извозно-оријентисани сектор
 
8.12MB
 
ICLD Програм женског политичког лидерства
ICLD program ženskog politčkog liderstva
 
1.11MB
 
Позив Intercultural achievement award
Intercultural award
 
223.65KB
 
Семинар на тему норме ISO 37001:2016
Norma ISO 37001:2016
 
1018.8KB
 
Јавни позив за подношење пријава за реализацију пројеката малог обима (пилот пројеката) из области енергетике, саобраћаја и климе
Pitanja i odgovori
 
121.03KB
 
Јавни позив за подношење пријава за реализацију пројеката малог обима (пилот пројеката) из области енергетике, саобраћаја и климе
Pitanja i odgovori
 
21.3KB
 
Конференција WeThink Beyond Ideas-Toward Impact
Агенда Конференције We Think
 
238.05KB
 
Академија за комуникацију за младе
Академија за комуникацију за младе
 
208.63KB
 
Јачање капацитета савеза општина и градова у Босни и Херцеговини
Анализа проведених мјера у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за вријеме кризе изазване COVID - 19
 
307.24KB
 
Јавни позив за избор НВО за социјално мапирање 
Анекс -Приједлог буџета
 
13.21KB
 
Билтен пројекта "Smart City Forum"
Билтен пројекта Smart City
 
2.13MB
 
Позив за Е-курс на тему Повјереника за мањине
Броушура о правима мањина
 
390.69KB
 
Позив за учешће у е-курсевима
Брошура Дневни центри
 
315.79KB
 
Позив за учешће у е-курсевима
Брошура Инклузивно управљање ризиком од катастрофа
 
330.75KB
 
Позив за учешће у е-курсевима
Брошура Мобилни теренски тимови
 
261.75KB
 
Други круг е-курсева НАЛАС Академије на тему Мобилних теренских тимова
Брошура МОТ е-курс
 
261.75KB
 
Позив за учешће у е-курсевима
Брошура Подизање свијести о људским правима
 
337KB
 
Позив за учешће у е-курсевима
Брошура Форум за социјални дијалог
 
217.91KB
 
Европска награда за јавни сектор
Водич за аплицирање Европска награда
 
306.11KB
 
Обука на тему Капиталних инфраструктурних инвестиционих пројеката
Дневни ред РЦДН Требиње
 
433.46KB
 
Искуства функционисања мјесних заједница у Републици Србији
Дневни ред састанка
 
110.08KB
 
Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 
Додатак 1- Процјена буджетских трошкова
 
34KB
 
Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 
Додатак 2- Форма за процјену извршавања задатака
 
256.75KB
 
Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 
Додатак 3-Презентација методологије социјалног мапирања
 
2.12MB
 
Други позив Климатског инвестионог фонда
Други позив Климатског фонда
 
771.81KB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Европска повеља о локалној самоуправи
 
376.5KB
 
Европски пројекти сарадње
Европски пројекти сарадње
 
1.14MB
 
Инструкција и Закључак за јединице локалне самоуправе
Закључак о спровођењу мјера
 
810.58KB
 
Обавезујућа инструкција за општине и градове
Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазвану виросом корона
 
938.79KB
 
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
Закључци Мреже координатора за рад са мјесним заједницама
 
166.82KB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Закон о локалној самоуправи са коментарима
 
488.31KB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Закон о службеницима и намјештеницима са коментарима
 
451.51KB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Записник о примопредаји дужности
 
17.77KB
 
Извјештаји Свјетске банке
Извјештаји Свјетске банке
 
142.5KB
 
Извјештаји Свјетске банке
Извјештаји Свјетске банке 2
 
1.08MB
 
Извјештаји Свјетске банке
Извјештаји Свјетске банке 3
 
919.52KB
 
Инструкција и Закључак за јединице локалне самоуправе
Инструкција за једнице локалне самоуправе
 
159.17KB
 
Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану-ReLOaD
Инфографика РеЛОаД
 
540.35KB
 
5. Позив за финансирање прекограничних пројеката за заштиту климе
Информације о 5.позиву за финансирање пројеката заштите климе
 
230.47KB
 
Позив за достављање приједлога : Израда Акционог плана за енергетски и климатски одржив развој
Информације о аплицирању
 
182.54KB
 
Јавни позив-Брзе мјере за опоравак
Јавни позив Брзе мјере за опоравак
 
326.06KB
 
Програм енергетске одрживости домаћинстава
Јавни позив за домаћинства
 
33.48KB
 
Јавни оглас за избор консултанта
Јавни позив за избор консултанта
 
537.25KB
 
Јавни позив Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ
Јавни позив Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ лат
 
765.9KB
 
Јавни позив Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ
Јавни позив Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ ћир
 
796.94KB
 
Позив за учешће у е-курсевима
Календар одржавања е курсева
 
179.54KB
 
Програм енергетске одрживости домаћинстава
Купци_произвођачи
 
4.84MB
 
Одоборени пројекти општина и градова за суфинансирање и финансирање
Листа одобрених пројеката општина и градова
 
407.69KB
 
Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану-ReLOaD
ЛОД Методологија за додјелу средстава организацијама цивилног друштва
 
2.28MB
 
Документи
Масовна процјена вриједности непокретности у РС (семинар, 16.фебруар 2022, Теслић)
 
3.72MB
 
Публикације_Пројекат_Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
МЗ Анализа правног оквира за пружање и фацилитацију услуга на локалном нивоу
 
4.9MB
 
Публикације_Пројекат_Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
МЗ Анализа правног оквира за пружање услуга из система социјалне заштите
 
5.59MB
 
Публикације_Пројекат_Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
МЗ Анализа правног оквира за статус правног лица
 
4.64MB
 
Публикације_Пројекат_Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
МЗ Ефикасно смањење ризика од катастрофа
 
4.59MB
 
Мобилност у књижевном превођењу
Мобилност у књижевном превођењу
 
912.14KB
 
Мобилност у музици
Мобилност у музици
 
911.96KB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Модел Пословника Скупштине
 
426KB
 
Документи
Модел Правилника о спорту (семинар 16.фебруар 2022, Теслић)
 
1.39MB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Модел Статута Скупштине
 
389.5KB
 
Документи
Модели ФУК (семинар , 16.фебруар 2022, Теслић)
 
1.58MB
 
Јавни позив за подношење пријава за реализацију пројеката малог обима (пилот пројеката) из области енергетике, саобраћаја и климе
Најчешћа питања и одговори
 
296.38KB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Насловна страна
 
493.7KB
 
Документи
Наставак подршке управљању јавним финансијама у БиХ (семинар 16.фебруар 2022, Теслић)
 
1.87MB
 
Обавезујућа инструкција за општине и градове
Обавезујућа инструкција за општине и градове
 
266.49KB
 
Јавни позив општинама и градовима Социјално мапирање
Образац за апликацију
 
498.23KB
 
Позив за достављање приједлога : Израда Акционог плана за енергетски и климатски одржив развој
Образац за пријаву
 
173.6KB
 
Јавни позив за достављање понуда за израду стандардизованог модела за уређивање система ФУК
Одлука о јавној набавци услуга за СОГРС 01-50-02-21
 
291.38KB
 
Одлука о приступању поступку јавне набавке-финансијска ревизија
Одлука о јавној набавци услуга-финансијска ревизија
 
269.95KB
 
Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 
Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга
 
322.63KB
 
Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга
Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга
 
321.33KB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Одлука о примопредаји дужности
 
19.46KB
 
Такмичење младих дизајнера
Отворени позив 2021
 
367.6KB
 
Позив за достављање приједлога : Израда Акционог плана за енергетски и климатски одржив развој
Писмо намјере
 
92.97KB
 
Позив за информативне сесије
Позив за информативне сесије СЕЦАП
 
451.54KB
 
Позив за информативне сесије
Позив за информативне сесије СЕЦАП
 
506.37KB
 
Позив за подношење приједлога пројеката-Канадски Фонд за локалне инцијативе
Позив за приједлоге пројеката Канадског фонда за локалне инцијативе
 
305.53KB
 
Позив за пројекте-Подршка образовању и здравству
Позив за пројекте-Подршка образовању и здравству
 
104.53KB
 
Позив за Е-курс на тему Повјереника за мањине
Позив за учешће е курс Повјереник за мањине
 
325.16KB
 
Позив за учешће у Кластеру учења о друштвеним приступима
Позив за учешће у Кластеру учења о друштвеним приступима
 
188.43KB
 
Награда за мултикултурална достигнућа 2021
Позив Мултикултурална достигнућа 2021
 
608.94KB
 
Документи
Порез на непокретности(семинар, 16.фебруар 2022. Теслић)
 
7.29MB
 
Документи
Препоруке финансијске ревизије (сједница Предсједништва Савеза, 6.октобар 2021.)
 
68.31KB
 
Јавни позив за подношење пријава за реализацију пројеката малог обима (пилот пројеката) из области енергетике, саобраћаја и климе
Пријава на Јавни позив
 
132.37KB
 
Јавни позив-Брзе мјере за опоравак
Пријавни образац Брзе мјере
 
62.93KB
 
Позив за Е-курс на тему Повјереника за мањине
Пријавни образац е курс Повјереник за мањине
 
325.82KB
 
Позив за учешће у е-курсевима
Пријавни образац за учешће на е курсевима
 
329.78KB
 
Позив за учешће у Кластеру учења о друштвеним приступима
Пријавни образац Кластер учења
 
83KB
 
Други круг е-курсева НАЛАС Академије на тему Мобилних теренских тимова
Пријавни образац МОТ е-курс
 
38.7KB
 
Такмичење младих дизајнера
Пријавни образац Такмичење младих дизајнера
 
43.27KB
 
Школовање за руководиоце ФУК-а
Пријавница-ФУК
 
350.76KB
 
Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану-ReLOaD
Приручник за невладине организације
 
2.67MB
 
Документи
Приручник за програмско буџетирање за ЈЛС у БиХ-МЕГ
 
5.25MB
 
Јавни позив за избор НВО за социјално мапирање 
Пројектни задатак социјално мапирање
 
31.05KB
 
Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 
Пројектни задатак-Опис послова
 
336.63KB
 
Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга
Пројектни задатак-Студија изводљивости
 
80.95KB
 
Одлука о приступању поступку јавне набавке-финансијска ревизија
Пројектни задатак-финансијска ревизија
 
285.51KB
 
Јавни позив за достављање понуда за израду стандардизованог модела за уређивање система ФУК
Пројектни задатк Стандардни модели ФУК
 
321.92KB
 
Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану-ReLOaD
Промо Памфлет РеЛОаД 2
 
3.33MB
 
Web семинар о приступима за побољшане услуге на локалном нивоу
Промотивни памфлет
 
1.34MB
 
Позив за подношење апликације за учешће у пројектној компоненти "Промовисање регионалне размјене о имплементацији планова одрживе урбане мобилности у земљама Западног Балкана"
ПроСУМП Апликација
 
94.46KB
 
Јавна расправа на тему Нацрта закона о обновљивим изворима енергије
Распоред јавних расправа за Нацрт закона о обновљивим изворима енергије
 
994.23KB
 
Јавна расправа на тему Нацрта закона о обновљивим изворима енергије
Распоред јавних расправа за Нацрт закона о обновљивим изворима енергије
 
994.23KB
 
Јавна расправа на тему Нацрта закона о обновљивим изворима енергије
Распоред јавних расправа за Нацрт закона о обновљивим изворима енергије
 
994.23KB
 
Јавна расправа на тему Нацрта закона о обновљивим изворима енергије
Распоред јавних расправа за Нацрт закона о обновљивим изворима енергије
 
994.23KB
 
Документи
Ревизија учиника у јединицама локалне самоуправе (сједница Предсједништва Савеза, 6.октобар 2021)
 
2.07MB
 
Други позив за подршку дуалном образовању
РЦФ Водич
 
7.78MB
 
Седми позив за достављање приједлога грант апликација за инвестиционе пројекте
Седми позив за достављање приједлога грант апликација за инвестиционе пројекте
 
759.28KB
 
Документи
Систем обједињене наплате СОН град Градишка
 
4.22MB
 
Позив за достављање пројектних приједлога "Изазов декарбонизације за МСП"
Смјеренице Изазов декарбонизације за МСП
 
1.03MB
 
Јавни позив за учешће у програму изградње и оснаживања дигиталних центара у БиХ
Смјернице - дигитални центри
 
360.14KB
 
25.Позив за техничку помоћ WBIF,нови формат грант апликације
Смјернице 25.позив за техничку помоћ
 
2.96MB
 
6. Инвестициони позив за WBIF, нови формат грант апликације
Смјернице 6.инвестициони позив
 
2.49MB
 
Четврти позив за достављање пројектних приједлога који се финансира из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА).
Смјернице за апликанте
 
1.15MB
 
Пети позив Фонда за Западни Балкан
Смјернице за апликанте 5.Позив Фонда за Западни Балкан
 
245.06KB
 
Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу
Смјернице за апликанте за примарну пољо производњу
 
349.86KB
 
Јавни позив за подршку МСП у сектору производње
Смјернице за МСП
 
1.59MB
 
Поновљен ПОЗИВ за учешће јединица локалне самоуправе у пројекту "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ-друга фаза"
Смјернице за одабир ЈЛС пројекат Мјесне заједнице
 
602KB
 
Продужење јавног позива за учешће у пројекту "Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини"(2.фаза)
Смјернице за одабир партнерских ЈЛС пројекат Јачање улоге МЗ у БиХ
 
589.5KB
 
Бесповратна средства за мјере подршке за унапређење и развој руралне/локалне тржишне инфраструктуре
Смјернице за руралну тржишну инфраструктуру
 
256.76KB
 
Подршка унапређењу и развоју руралне /локалне тржишне инфраструктуре
Смјернице за руралну тржишну инфраструктуру
 
475.2KB
 
Јапанска награда за најиноватнивнији развојни програм за 2021.годину
Смјернице Јапанска награда за најиновативније развојне пројекте у 2021.
 
1.99MB
 
Позив за подношење приједлога за заштиту и промоцију права дјетета
Смјернице права дјеце
 
1.08MB
 
Ставарање повољнијег окружења за цивилно друштво
Смјернице Стварање повољног окружења
 
1.06MB
 
Стратегија развоја малих и средњих предузећа за период 2021-2017
Стратегија развоја малих и средњих предузећа за период 2021-2017
 
1.22MB
 
Позив-Суфинансирање јавних набавки конзорцијума за иновације
Суфинанриање јавних набавки конзорцијума за иновације
 
810.49KB
 
7. Инцијатива добављача
Темплате профил добављача
 
105.32KB
 
Јавни позив општинама и градовима Социјално мапирање
Финални позив
 
499.77KB
 
Локалне самоуправе под финансијским притиском-рјешења у свјетлу кризе изазване COVID-19
Финансије финални документ
 
84.99KB
 
Локалне самоуправе под финансијским притиском-рјешења у свјетлу кризе изазване COVID-19
Финансије финални документ енгл
 
520.38KB
 
Документи
Финансијско управљање и контрола (семинар 16. фебруар 2022, Теслић)
 
1.93MB
 
Е-курс на тему Форум за социјални дијалог
Форум за социјални дијалог БРОШУРА
 
217.91KB
 
Документи
Ширење обухвата обвезника пореза на непокретности (семинар, 16.фебруар 2022, Теслић)
 
2.05MB